Haparanda kommun

Kommunledningsförvaltningen tar initiativ och driver kommunens strategiarbete, erbjuder medborgarna god service, driver en effektiv och ekonomisk förvaltning med en god personalpolitik, följer upp resultat och sammantaget stimulera till en offensiv utveckling. Kommunledningsförvaltningen har till uppgift att förverkliga de mål och inriktningar kommunstyrelsen har.

 

Arbetsuppgifter

Som kanslichef har du tillsammans med dina tio medarbetare på kanslienheten en central roll i att stötta och utveckla stödverksamheten i samtliga av kommunens förvaltningar samt nämnder och styrelser. Under din ledning ansvarar kansliet för kommunens övergripande nämndservice, dokument- och ärendehantering, reception och växel, överförmyndarverksamhet samt fordonssamordning.

Tyngdpunkten i kansliets ansvarsområde är idag det direkta stödet till de centrala politiska organen, bland annat innebärande dokument- och ärendehantering för kommunstyrelsen, fullmäktige och nämnderna. Kansliet ansvarar också för utredningsstöd till kommundirektör och kommunalråd.

I din chefsroll ingår verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Tjänsten ingår i kommunledningsstaben och är direkt underställd kommundirektören

 

Kompetenskrav

Du har akademisk examen med en för anställningen relevant inriktning eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Du bör ha erfarenhet av att leda personal och inneha kunskap om hur offentlig förvaltning fungerar och den juridik som reglerar verksamheten. 

Du har god kunskap om arbete i offentlig förvaltning och de lagar som reglerar verksamheten.

Som person är du pedagogisk, kommunikativ och lyhörd och du har lätt för att bygga goda och förtroendefulla relationer med ett professionellt förhållningssätt. Du inser möjligheterna med digitalisering av processer och har modet att tänka nytt och förändra processer och arbetssätt. Du organiserar, strukturerar, driver och följer upp ditt eget arbete systematiskt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Haparanda
Län Norrbottens län
Land Sverige
Referensnummer 2022/121
Kontakt
  • Roger Danell, kommundirektör, 0922-26004
Publicerat 2022-11-24
Sista ansökningsdag 2022-12-11

Tillbaka till lediga jobb